V noci z 14. na 15. litopadu 1942 proběhla druhá námořní bitva u Guadalcanalu, ve které americká Task Force 64 tvořená bitevními loděmi USS Washington a USS South Dakota, doprovázenými čtyřmi torpédoborci, pod velením kontraadmirála Willise A. Leea, porazila svaz Japonského císařského námořnictva kterému velel viceadmirál Nobutake Kondo, zahrnující bitevní loď Kirishima, dva těžké a dva lehké křižníky, spolu s devíti torpédoborci.

Porážka japonského svazu zničila poslední naděje Japonska na získání kontroly nad mořem v oblasti jižních Šalamounových ostrovů, a předznamenala jak porážku japonských ozbrojených sil na Guadalcanalu, tak v celé jižní oblasti Šalomounových ostrovů.