Této noci provedlo britské RAF ničivý nálet na německé město Dresden (Drážďany). Bomber Command ve dvou samostatných akcích k náletu vyslalo celkem 805 bombardérů (796 čtyřmotorových Lancasterů a 9 dvoumotorových Mosquit), v první vlně letělo 244 Lancasterů patřících No. 5 Group RAF. Celkem bylo na město svrženo 2660 tn (cca 2702 metrických tun) pum, z toho 1478 tn pum trhavých a 1182 tn pum zápalných (z celkem 2660 tn pum bylo první vlnou, tvořenou Lancastery No. 5 Group, svrženo na 800 tn). ¹

Při tomto náletu byly sestřeleno či z neznámých příčin ztraceno 5 bombardérů, další stroj posádka opustila při návratu od cíle kvůli požáru motoru, nad územím ovládaným spojeneckými vojsky (hořící stroj dopadl asi 7½ míle severně od francouzského St. Quentinu). Mimo to byly dva stroje zničeny při kolizi ve vzduchu (šlo o letouny Lancaster Mk.I, jeden patřil polské 300. squadroně a druhý 550. squadroně), ke které došlo krátce po vzletu; trosky obou strojů dopadly asi 3 míle na jihozápad od Wragby, hrabství Lincolnshire.

Stroje Bomber Command tuto noc provedly celkem 1406 operačních vzletů, při ztrátě 9 letounů (tedy 0,64 procenta). Druhou rozsáhlou operací Bomber Command této noci byl nálet na Böhlen:
Nálet na Böhlen v noci na 14. února 1945.

Mimo to byly do konce války na Drážďany podniknuty ještě další 4 nálety, všechny americkým USAAF (k poslednímu došlo až 17. dubna 1945):
Nálet 14. února 1945;
nálet 15. února 1945;
nálet 2. března 1945;
nálet 17. dubna 1945.

Poměrně zajímavou součástí „folklóru“ spojeného jak s tímto náletem, tak i s celou bombardovací ofenzivou proti nacistickému Německu, je činnost tzv. revizionistů, z nichž patrně nejznámější je David Irving. ² Poměrně pozoruhodné také je, že tato činnost je v prvé řadě zaměřena na britské RAF, kritiky zaměřené vůči americkému USAAF je zjevně výrazně méně — vcelku typickým znakem je časté opomíjení výše zmíněných čtyř amerických náletů na město. (Dalším zajímavým směrem jejich činnosti pak je kritika zaměřená vůči konkrétním velitelům — ta ovšem je z valné části zaměřena na osobu tehdejšího C-in-C Bomber Command RAF, Sir Arthura Traverse Harrise, GCB, OBE, AFC, * 13. dubna 1892, † 5. dubna 1984.)


 ¹ Úhrnem tedy bylo z 2660 tn pum svrženo cca 55,56 procenta pum trhavých a cca 44,44 procenta pum zápalných — tj. podíl zápalných pum v celkovém pumovém nákladu byl nižší, než při řadě jiných operací (běžně se podíl zápalných pum pohyboval kolem 50% či mírně nad 50 procent celkové tonáže). Tedy ve skutečnosti tomu bylo přesně naopak, než jak se udává v pracech řady autorů kteří tvrdí, že na město bylo svrženo mimořádné množství zápalných prostředků.
 ² Ačkoliv většina pramenů odhaduje počet obětí náletu na Drážďany na 30-35 tisíc, nejnižší odhad pochází z Německa, a to patrně od osoby nejpovolanější — podle někdejšího drážďanského policejního ředitele byl v závěrečné policejní zprávě z března 1945 uveden odhad 25 tisíc mrtvých (vycházelo se z počtu nalezených těl či jejich částí, kdy byly nalezeny ostatky 18 375 mrtvých). V přímé souvislosti s touto policejní zprávou je zajímavé, že David Irving, odhadující ve své knize „Zkáza Drážďan“ (The Destruction of Dresden, poprvé vydané již roku 1963) počet mrtvých až na 200 tisíc, již o tři roky později veřejně připustil, že jeho odhad je mylný a policií udávaný počet 25 tisíc mrtvých bude reálný. Přesto ovšem jeho kniha nadále vychází v původní podobě, ačkoliv tento omyl připustil v dopise zveřejněném v The Times dne 7. července 1966.