Československý vojenský zeměpisný ústav v Praze dokončil revizi speciálních topografických map.

Po roce 1918 Československo převzalo rakousko-uherské speciální mapy v měřítku 1:75 000, jejichž podklady vznikaly při vojenském mapování z let 1875-1884 a byly tudíž již značně zastaralé. Od října 1922 do března 1936 proto čs. vojenský zeměpisný ústav prováděl opravy speciálních map, při nichž bylo - vůbec poprvé pro naše území - použito mj. i letecké snímkování mapované krajiny. Území Československa bylo zachyceno na 189 listech v měřítku 1:75 000.

Tyto nové mapy dobře posloužily při budování obrany ČSR.