Dne 4. března 1939 byla v Berlíně podepsána dohoda o převodu části československého zlata ve prospěch Německé říšské banky. Zlato Německo požadovalo jako náhradu za československou měnu staženou v pohraničním území odstoupeném po mnichovské dohodě. Druhá republika se ultimátu podrobila a v následujících dnech ve prospěch Německé říšské banky převedla 14,5 tuny čs. zlata.

Více viz: Československé zlato za druhé světové války