Jednotky americké 9. obrněné divise (konkrétně rota „A“ 27. praporu obrněné pěchoty podporovaná tanky typů M4 Sherman a M26 Pershing 14. tankového praporu), navzdory německým snahám o jeho demolici, překročily Ludendorffův železniční most přes Rýn u západoněmeckého města Remagen, a zabezpečily tak spojenecké předmostí na východním břehu Rýna. Tímto krokem podstatně oslabily funkci toku Rýna jakožto přírodní překážky postupu do centra Německa.