Po desetidenních, velmi tvrdých bojích dobyli příslušníci 4. čs. samostatné brigády hory Polom (1069 m.n.m.), jeden ze dvou klíčových bodů německé obrany na Malé Fatře. Němci tak ztratili možnost ovládat soutěsku u Strečna, důležitý přístup na Žilinu.