Ve Washingtonu podepsalo 26 států společnou deklaraci Spojených národů, ve které byly stanoveny mimo jiné následující hlavní zásady:

  • k boji proti mocnostem Osy budou vynaloženy veškeré dostupné zdroje účastníků deklarace,
  • se státy Osy neuzavře žádný signatář deklarace separátní mír.