Na svém prvním oficiálním zasedání se Slovenská národní rada (SNR) prohlásila za vrcholný politický orgán domácího odboje a nositelku zákonodárné i výkonné moci na Slovensku jménem Československé republiky.

Současně SNR vydala svá první čtyři zákonná opatření (nařízení SNR), která se stala východiskem legislativy na Slovensku prakticky až do roku 1948 (a teoreticky až do r. 1960).