V Dukelském průsmyku překročili vojáci 1. čs. armádního sboru hranice předválečného Československa a vztyčili na osvobozeném území státní vlajku.

Jako první dosáhla československých hranic devítičlenná průzkumná hlídka 2. praporu 1. brigády. Improvizovanou vlajku vyvěsili na telegrafním sloupu. Hlídka poté pokračovala k obci Vyšný Komárník. Brzy poté dorazili ke hranici ostatní vojáci 2. praporu a pod německou palbou vztyčili vlajku i hraniční sloup se státním znakem.

Za komunistické éry se tento den slavil jako Den československé armády (předtím bylo takto slaveno výročí bitvy u Zborova, 2. července).