Vláda Velké Británie uznala 20. prosince 1939 za jediného legálního představitele Československa v zahraničí Československý národní výbor v Paříži. Bylo to velké zadostiučinění pro všechny, kteří dosud pro znovuustavení ČSR pracovali takřka ilegálně a nebylo s nimi jednáno jako s právoplatnými zástupci státu nacházejícího se pod německou okupační mocí.