Na příkaz velitele československé armády na Slovensku, 1. čs. stíhací letecký pluk ukončil bojovou činnost na povstaleckém území a odletěl do Przeworska u polského Przemyslu (kvůli špatnému počasí však piloti přistáli na různých místech za frontou). 28. října pluk obdržel čestný titul „Zvolenský“.

Slovensko opustilo 14 pilotů na zbývajících 12 letadlech. Ostatní piloti a pozemní personál zůstali na Slovensku a zapojili se do partyzánského boje.