V odpoledních hodinách 2. května vojáci 4. brigády 1. čs. armádního sboru v prostoru Papajského sedla překročili někdejší hranice mezi Slovenským státem a Protektorátem. Ještě za světla sestoupili do údolí Vsetínské Bečvy a vojáci 7. úderného praporu obsadili železniční zastávku u osady Bařiny, čímž přerušili dopravní spojení mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi, a tím prakticky znemožnili ústup německým jednotkám v této oblasti.

Během krátké přestřelky bylo zabito několik Němců a asi 20 jich bylo zajato. Událost připomíná pomník nedaleko Papajského sedla na počest vítězného postupu čs. vojska a pomník u železniční zastávky na památku 8 padlých čs. vojáků (tří ze 7. praporu, kteří padli v boji o zastávku, a pěti vojáků z jiných praporů, kteří rovněž padli při přechodu Javorníků).