Před odjezdem na frontu obdržela čs. vojenská jednotka v Buzuluku z rukou náčelníka čs. vojenské mise v SSSR, plk. H. Píky, svůj bojový prapor.