Dne 10. května 1940 navečer navštívil Neville Chamberlain krále Jiřího VI. a složil svou funkci ministerského předsedy. Na své místo navrhl Winstona Churchilla, pro kterého také nechal král v 18.00 poslat a požádal jej o sestavení nového kabinetu.