V Londýně byla podepsána sovětsko-britská smlouva o spojenectví ve válce proti Německu a jeho spojencům v Evropě a o poválečné spolupráci a vzájemné pomoci; platnost smlouvy byla stanovena na 20 let. Smlouvu za sovětskou stranu podepsal ministr zahraničních věcí Molotov.