Prvního listopadu 1943 se u mysu Torokina na ostrově Bougainville začala vyloďovat 3. divise amerického Sboru námořní pěchoty. Začala nová fáze spojeneckého tažení Pacifikem, v níž se boje přenesly do dosud Japonskem ovládané severní oblasti Šalomounových ostrovů.