V noci ze 14. na 15. listopad 1940 srovnalo 449* bombardérů Luftwaffe se zemí střed anglického města Coventry (hrabství Warwickshire). Cílem byl jak válečný průmysl, tak „zdržení rekonstrukčních prací a pokračování výroby vyhlazením největších koncentrací obydlí dělníků“. Operaci Mondscheinsonate vedli němečtí „značkaři“— KGr 100, jejíž letouny byly vybaveny novou a přesnou navigační pomůckou, X-Gerätem. Ohně, které svými zápalnými pumami v centru Coventry způsobili, pak neomylně naváděly zbývající jednotky Luftflotte 2 a 3.

Následky náletu byly těžké, centrum města bylo zničeno a ve spáleništi našlo 554 lidí smrt, dalších 865 bylo zraněno. Symbolem zkázy Coventry se stala místní katedrála, z níž zbyly pouze obvodové zdi. Dodnes nebyla opravena, aby připomínala hrůzy oné listopadové noci.

Pro úplnost dodejme, že ačkoliv dešifrované německé depeše naznačovaly, že po Londýnu se cílem zničujícího útoku stane i Coventry, dokázala britská protiletecká obrana sestřelit jediného útočníka — stal se jím Dornier Do 17Z-3, W.Nr. 2892, 5K+BP z 6./KG 3. Celá čtyřčlenná osádka Oblt. Preisse při tom zahynula.


* Luftwaffe do boje ovšem vyslala mnohem více letadel, celkem 552: mimo 450 již zmíněných německých strojů do akce té noci vzlétlo dalších 102 bombardérů, z nichž 18 z technických důvodů předčasně otočilo domů, 19 bombardovalo náhradní cíle a 65 se jich vrátilo s nepořízenou, když nenalezli ani Coventry, ani žádný jiný vhodný cíl.