Dne 8. srpna 1940 se strhla velká bitva o konvoj CW9 „Peewit“ z ústí Temže do Swanage, který na moře vyplul den předtím. Dvacet obchodních a devět doprovodných plavidel ale bylo ve večerních hodinách 7. srpna zjištěno německým radarem Freya na Cap Blanc Nez, který poskytl dost času k přichystání léčky. Ještě před úsvitem pak zpod útesů na konvoj zaútočily E-booty, potopily dvě lodi, další dvě se srazily a Luftwaffe již 8. srpna nenašla dvě spořádané kolony, nýbrž plavidla rozptýlená na ploše několika čtverečních mil.

Luftwaffe se do boje vrhla ve dvou vlnách — dopoledne 57 Stuk s doprovodem Bf 109 i Bf 110, odpoledne dalších 87 Stuk opět chráněných oběma typy stíhaček. Z dvaceti obchodních lodí do Swanage v pořádku dorazily pouze čtyři, šest muselo předčasně zamířit do některého z přístavů na jižním pobřeží Anglie, sedm kleslo na dno Kanálu a zbytek byl poškozen.

RAF ten den provedlo 621 vzletů a ztratilo dvacet letadel, Němci museli odepsat o čtyři stroje více.