Rozhodnutím sovětského vrchního velení (ze dne 30. července) byl znovuzřízen 4. ukrajinský front, který byl po úspěšném ukončení krymské operace koncem května rozpuštěn. Nyní byl tento front vytvořen z levého křídla 1. ukrajinského frontu, konkrétně z 1. gardové armády, 18. armády a 8. letecké armády. Jeho úkolem měl být boj v Karpatech; za tímto účelem prodělala část jednotek frontu zvláštní horský výcvik. Velitelem frontu byl jmenován generál I. J. Petrov.

4. ukrajinský front, který se později rozrostl ještě o dvě armády (38. a 60.), sehrál důležitou úlohu při osvobozování Československa.

Od listopadu 1944 až do konce války byl součástí frontu i 1. čs. armádní sbor v SSSR.