Rozkazem velitele 1. ukrajinského frontu, maršála Koněva, byl tankový pluk 1. čs. armádního sboru přeměněn na 1. čs. tankovou brigádu v SSSR.