1. čs. samostatný polní prapor v SSSR pod velením plk. Ludvíka Svobody odjel z Buzuluku na frontu k Charkovu.

Polní prapor tvořilo 26 důstojníků, 254 poddůstojníků a rotmistrů, 694 vojínů; celkem 974 mužů a žen a patřil k nejlépe vyzbrojeným pěším jednotkám na sovětské straně.