Žižkov - Nové spojení

Mostní konstrukce Bailey je v našich podmínkách často využívána stavebními firmami jako dočasný a provozorní most. Uplatňuje se zde velká variabilita a nakonec i dostupnost dílů soupravy.

Most na fotografii posloužil jako dočasný v roce 2003 při výstavbě takzvaného Nového spojení - velké a rozsáhlé modernizace pražské sítě železnic. Na webových stránkách věnovaných Novému spojení (www.novespojeni.cz) se můžete dočíst o použití tohoto konkrétního mostu.

Za fotografii děkujeme Tomáši Jaklovi.