US Army v západních Čechách

Fotografie ze soukromé sbírky pana Huberta Hübnera (Plzeň).