Upomínkový list ke skonu Dr. Edvarda Beneše, prezidenta Budovatele

Na konci roku 1948 byl vydán

Upomínkový list na velký smutek Československa, ke skonu Dr. Edvarda Beneše, prezidenta Budovatele (28. 5. 1884 - 3. 9. 1948)

Památce velikým synům naší vlasti, jejichž jména slavně vešla do dějin lidu československého