Plzeň květen 1945

Fotografie ze soukromé sbírky paní Aleny Kochové z Kamenice (prvních osm) a J. Trnky (poslední čtyři).