Plakáty Thymolin

Příprava na válku nebo válka samotná je prakticky vždy provázena propagandou. Ta podněcuje chuť národa k boji, má vystrašit protivníka nebo popularizuje armádu mezi širokými vrstvami veřejnosti. Prvorepublikové Československo v této oblasti také nestálo stranou. Tím, jak se po roce 1935 zintenzivnily práce na obranu státu, rostl objem propagandy ve spojení s brannou mocí československou. Zatím co prvních 15 let se stavělo na výchově k vlastenectví a tradicím, poslední předválečná léta jsou dobou systematické práce propagandistů. Za největší vrchol můžeme bezesporu považovat armádní dny na X. všesokolském sletu v červenci 1938. 

Do tiskové propagandy se zapojovaly především státní instituce, ale stranou nezůstal ani soukromý sektor. Koneckonců možnost reklamy bylo potřeba využít. Například Kolínská cikorka vydávala ilustrované kartičky, pražská firma Schnöbling zvolila jinou cestu. Zapojila se do distribuce letáků Ministerstva národní obrany se svou vlajkovou lodí - zubní pastou Thymolin. Její majitel, benešovský rodák František Schnöbling (1885-1949), byl známou osobností v oboru léčiv. Farmaceutickou firmu převzal po otci a stál za jejím podstatnou expanzí. Vlastnil šest pražských závodů, vyrábějících dentální či kosmetické přípravky. Do jeho držení patřilo několik populárních značek hygienických přípravků, včetně zmiňované zubní pasty Thymolin. Z dalších lze zmínit například stále prodávaný Aviril. Provozoval velkoobchod s léčivy i antibakteriálními preparáty, lékárny a lékárenské laboratoře. Držel licence na zahraniční výrobky, jak z oblasti zubní hygieny, tak například veterinářství. Zapojoval se do zviditelnění českých léčiv a kosmetiky v zahraničí. K čs. armádě měl blízký vztah, po vzniku republiky působil na čs. vojenském velitelství v oboru vojenského lékárenství. Po roce 1945 se ani jemu nevyhnulo znárodnění, došlo k tomu vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. prosince. Některé zdroje mluví spíše o zabavení, neboť firma Schnöbling byla označena ze německou. Sám majitel přežil likvidaci své firmy jen krátce, zemřel v únoru 1949 v Praze. Značku pasty Thymolin získal v roce 1951 národní podnik SETUZA. Dodnes je její název symbolem zdravého chrupu a reklamní slogan „thymolinový úsměv“ zdomácněl i v hovorové češtině.

Letáky a plakáty o čs. armádě od značky Thymolin vycházely od roku 1937 a jsou odvozeny přímo ze zadání Ministerstva národní obrany. Tomu odpovídá tištěné povolení MNO včetně čísla jednacího na listech 1-8. Od čísla 9 se místo toho objevuje jen „Patisk se stíhá“. Někteří prodejci opatřovali letáky ještě svým razítkem, patrně z důvodu další drobné reklamy. Tisk ve velikosti A4 je proveden jednostranně, barveně, papír je standardní, hrubší, bez voskování. Letáky disponují v záhlaví a zápatí hesly. Zápatí má vyčleněn Thymolin, záhlaví je motivační. Letáky jsou tématické, kombinují ilustrace a doprovodný text a jsou číslovány, zatím víme o nejvyšším čísle 16, ale lze předpokládat další čísla. Jednotlivá čísla letáků popisují druhy zbraní (pěchota, jezdectvo, letectvo, dělostřelectvo), hodnostní označení, pořadovou přípravu, bojovou činnost a zbraně čs. armády, třeba i detaily o střelbě z pušky vz. 24.  

Autorem textu je pan Martin MarekZnačka Thymolin propagovala Československou armádu, online, 8. 1. 2019, redakčně upraveno.

Pokud máte někdo ze čtenářů chybějící plakáty Thymolin a jste ochotni je poskytnout k publikaci, rádi uvítáme doplnění galerie.