English

Památník Dambusters ve Woodhall Spa

Slavná 617. squadrona Royal Air Force, známá též jako Dambusters, strávila většinu své válečné služby na základně Woodhall Spa v Lincolnshire. Přesunula se sem v lednu 1944, vydržela tu až do konce války a právě odtud vzlétala ke svým slavným akcím – velice přesnému nočnímu bombardování, nálety s použitím pum Tallboy a Grand Slam, útokům na Tirpitz apod.

Letiště zaniklo v 60. letech 20. století (dnes se používá už jen několik budov k opravě a testování motorů z nedaleké základny v Coningsby), ale na jeho nejslavnější obyvatele se v přilehlé stejnojmenné obci nezapomnělo.

V roce 1987 zde byl postaven památník 169 letců, kteří v řadách 617. sqn za druhé světové války padli. Vzpomenuto je i na ty, kteří o život ve službě přišli po roce 1945, těm je věnován samostatný pomník.