Návarov

Tento most se nalézá poblíž Tanvaldu v předhůří Jizerských hor. V údolí pod zámkem v Návarově u penzionu Rusalka stával unikátní kamenný most přes řeku Kamenici. Z tohoto mostu se dodnes dochoval už bohužel jen neúplný pilíř.

Ženijní most je postaven několik metrů proti vodě souběžně s původním mostem. Skládá se ze tří polí, uložených na krajních kamenných rampách a dvou železobetonových pilířích. Obě krajní pole jsou sestaveny z jednoduchých nosníků o pěti a šesti dílcích, prostřední pole má deset zdvojených dílců. Přesto je na mostě patrný značný průhyb prostředního pole a na most je dovolen vjezd pouze vozidlům do 1,5 tuny a to ještě sníženou rychlostí. Ve směru po vodě je na vnější stranu konstrukce připojena lávka pro pěší - není originální součástí stavebnice a je opatřená hustým pletivem. Dřevěná mostovka je v horším stavu, je opatřena velmi nízkými obrubníky.

Most je tentokrát i velmi dobře přístupný z návodní strany a díky značné výšce nad hladinou řeky umožňuje dobře přehlédnout nosnou konstrukci jako celek. Konstrukce je prozatím zachovalá, ovšem zasloužila by očistit od listí, jehličí a bláta a zejména volá po obnovení nátěru - dřív než bude pozdě.

Značky oceláren na stojinách nosníků jsou v tomto případě prakticky nečitelné.

Místní lidé mostu přezdívají "UNRRA most".

Fotografie pocházejí ze srpna 2006, za tip děkuji panu Šerkovi.