Lindava - Velenice

Tento most typu Bailey se nachází v nádherné krajině nedaleko Nového Boru. Naleznete jej na silnici mezi Velenicemi a Lindavou.

V našich podmínkách je provedení mostu poměrně unikátní, neboť ocelová konstrukce ženijní stavebnice mostu Bailey je položena přímo na již dříve existující zděný most. Ten má díky tomu netypicky vysoké nájezdové rampy. Na fotografiích je ostatně dobře patrné zábradlí původního mostu.

Samotná konstrukce Bailey je složena ze čtyř zdvojených dílců zavětrovaných nahoře obvyklým způsobem. Nepříliš typické u nás je i použití koncových dílů polí (tyto díly jsou jinak určeny pro vytvoření kloubového přechodu mezi dvěma poli mostu). Ocelové díly stavebnice jsou na mnoha místech silně zkorodovány (patrně důsledek zimní údržby silnic), někde se však dosud drží silné nánosy několika vrstev barvy khaki (v odstínu typickém pro bývalou ČSLA). I zde jsou na stojinách profilů dosud patrny značky oceláren - dobře čitelná je "CARGO FLEET ENGLAND".

Dřevěnou mostovku doplňují dřevěné obrubníky, obojí bylo patrně před časem obnoveno - na rozdíl od ocelové konstrukce.

Most jsem navštívil a nafotil v červnu 2005. Bohužel v době návštěvy nebylo možné pořídit boční snímky mostu pro bujnou vegetaci v okolí. Za tip děkuji Tomáši Jaklovi.