Kunětice

Most z ocelové ženijní stavebnice Bailey převádí u Kunětic (okres Pardubice) silnici přes Labe. Most byl údajně postaven už v rámci poválečné obnovy roku 1947. Patří tedy mezi nejstarší dochované mosty tohoto druhu na našem území.

Most má tři pole ze zdvojených jednopatrových nosníků. Oba ocelové pilíře stojí v korytě řeky a jsou opatřeny dřevěnými ochrannými konstrukcemi. Nosníky mostu mají na naše poměry netypické ochranné pletivo. Mostovka je dřevěná, s obrubníkem.

Ocelová konstrukce je v dobrém stavu a nátěr je pravidelně udržován.

Pod prostředním polem je vyznačen plavební kanál.

Za fotografie pořízené roku 2006 děkujeme Kubovi.