Frýdlant

Most postavený ze soupravy Bailey ve Frýdlantu je křiklavým příkladem zanedbané údržby. Torzo nebohého mostu se nachází u autokempu pod místním zámkem, v lokalitě nazývané „u statku“. Místní lidé mu přezdívají „Unrra“, jak je ostatně pro Baileyho mosty u nás vcelku typické. Podle tvrzení místních obyvatel stavěli tento most vojáci čs. armády někdy na přelomu 40. a 50. let. Most převáděl přes říčku Smědou dopravu na odbočce z hlavní silnice Frýdlant-Raspenava směrem k hospodářskému komplexu bývalého panství.

Most je sestaven z osmi zdvojených dílců, takže jeho nosnost musela původně bohatě vyhovat tehdejší dopravě (viz dochovalá dopravní značka, působící dnes jako výsměch). V současnosti (2007) je v provozu jen jedna polovina mostu (směrem proti vodě), prakticky jen pro pěší či cyklisty. Druhá polovina mostu je zbavena dřevěné mostovky a je zde tedy naprosto unikátní možnost prohlédnout si ocelovou konstrukci a spojení příčných („transom“) a podélných („stringer“) vodorovných dílců, na kterých normálně leží dřevěná mostovka.

Most se jinak nezdá být ničím výjimečný. Za pozornost snad ale stojí to, že na rozdíl od silně zkorodovaných podélných dílců nesoucích mostovku („stringer“) je zbytek ocelové konstrukce ve znatelně lepším stavu.

Fotografie byly pořízeny v červnu 2007 a bohužel se mi přes bujnou vegetaci nepodařilo pořídit použitelné snímky z boku a ze spodu mostu. Za upozornění na tento most děkuji "kristoffovi" z Komentářů k článku o Baileyho mostech. Za nalezení mostu vděčím ochotnému pánovi s vodováhou a za přibližné časové určení stavby rodině žijící v těsném sousedství mostu.