Dobové fotografie čs. opevnění

Dobové fotografie a pohlednice čs. opevnění, pocházející z let 1938-39 a pořízené v drtivé většině případů Němci. Fotografie a pohlednice pocházejí ze soukromých sbírek Martina Vlacha a Jana Fukaly.