Dělostřelecká tvrz Hanička

Dělostřelecká tvrz Hanička je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí čs. předválečného opevnění. Leží v Orlických horách, nedaleko městečka Rokytnice v Orl. h. a obce Bartošovice v Orl. h. V současné době je přístupna veřejnosti a provozována jako muzeum.

Hanička byla zadána k výstavbě 28. srpna 1936 firmě Ing. Bedřich Hlava a prvním pracovním dnem bylo 14. září 1936. Dodatečně byl v r. 1937 zadán objekt pro dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věž. Hrubá stavba posledního povrchového objektu tvrze, právě dělostřelecké věžě R-H-S 78, byla ukončena 14. června 1938. Na celé tvrzi se však pracovalo i po tomto datu – osazovaly se zvony a kopule, prováděla se montáž zbraní, probíhaly práce na rozvodech elektřiny, vody, vzduchotechniky, probíhala montáž rozličných vnitřních zařízení. Mnohé z těchto prací nebyly do září 1938 dokončeny. Absence houfnic vz. 38 byla bezpochyby největším nedostatkem – v září 1938 zel otvor pro dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věž v objektu R-H-S 78 prázdnotou, stejně jako houfnicové střílny v dělostřeleckém srubu R-H-S 79. Houfnice, stejně jako dělostřelecké věže pro tuto zbraň, byly totiž ještě stále ve výrobě, v plzeňské Škodovce.

Po záboru na tvrzi probíhaly, stejně jako na celé řadě jiných čs. objektech, celkem rozsáhlé zkoušky odolnosti, které povrchové objekty výrazně poškodily. Všechny pancéřové prvky jako zázrakem přežily válku, ne však již nájezdy n. p. Kovošrot v padesátých letech, kdy bylo vytrženo sedm zvonů. Po období uzavření tvrze a váhání nad možným vojenským využitím přichází v roce 1969 otevření Haničky prvním turistům. Roku 1975 však dochází k uzavření tvrze a okolního prostoru a od roku 1981 je tvrz přestavována v rámci akce KAHAN na protiatomový úkryt. Práce jsou sice již v první polovině 90. let zastaveny, ale jak povrchové objekty, tak především podzemí tvrze bylo z historického hlediska nenávratně znehodnoceno. Od roku 1995 je tvrz Hanička opět muzeem.


Povrchové objekty tvrze Hanička1):

Objekt   Krycí název
 Typ objektu
 R-H-S 76
 U lomu
 pěchotní srub
 R-H-S 77   U pozorovatelny  pěchotní srub
 R-H-S 78   Na pasece
 dělostřelecká věž
 R-H-S 79   Na mýtině
 dělostřelecký srub
 R-H-S 79a  U silnice
 vchodový srub
 R-H-S 80
 U potůčku
 pěchotní srub


V podzemí tvrze se nacházely zcela standardně muniční sklady M1 a M2, filtrovna, dieselagregáty na výrobu elektrické energie a pět kasárenských sálů s velitelstvím tvrze, ubikacemi, sociálním zařízením, ošetřovnou, kuchyní atp. Celková délka podzemních chodeb činila něco málo přes 1000 m.


Literatura:
NOVÁK, Jiří: Dělostřelecká tvrz Hanička, Jablonné nad Orlicí 2003
STEHLÍK, Eduard – NOVÁK, Jiří: Dělostřelecká tvrz Hanička v Orlických horách, Jablonné nad Orlicí 1996
VÁVRA, Luděk: Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936–1938, SPČO, Brno 20011) Ve výčtu není zahrnuta izolovaná (samostatná) dělostřelecká pozorovatelna R-S 91 „Vrchol“, která sice patřila do sestavy tvrze, ale byla umístěna až na Komářím vrchu, několik kilometrů od Haničky a samozřejmě tedy nebyla napojena na podzemí tvrze. Tento objekt byl postaven pouze ve III. stupni odolnosti a stavěla jej firma Ing. Josef Hons, spolu s ostatními objekty 4./X. stavebního podúseku.