Bitva o Břest - rekonstrukce bitvy, 17.5.2008

V sobotu 17. května se v Břestu sešlo několik klubů vojenské historie k rekonstrukci jedné z posledních bitev 2. světové války na našem území, potažmo v Evropě.

Počasí bylo mimořádně příznivé, a tak se kolem mírně zvlněného pole na jižním okraji Břestu shromáždilo odhadem několik tisíc diváků, aby si připomněli urputné boje, hrdinství a oběti, kterých bylo 7. května 1945 zapotřebí, než byla obec Břest zbavena fašistických okupantů.

Trošku zklamáni mohli být jen ti, kdo doufali, že se — stejně jako před 63 lety — bude bojovat přímo v Břestě, dům od domu. (Pozn. v pátek skutečně proběhla minirekonstrukce bitvy přímo v centru obce)

Nezbývá než si přát, aby se akce podobného rozsahu konaly častěji a se stejně skvělým výsledkem (no jistě, naši to vyhráli).

Foto: Honza M.
(historické foto: Stránky obce Břest)