Český fašismus 1921-1945 a kolaborace 1939-1945

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
121-140 z 276
<< 4 5 6 7 8 9 10 >>
Po
Stabber1 5.6.2008 20:48 - č. 160
Stabber1 Ad 1) Vztah Ryse a Moravce navzájem byl zvláštní.Jeden čas se Moravec stýkal s vedením Vlajky a v rozhlasovém projevu tuším,že ze září 1940 se o činnosti Vlajky vyslovil docela pozitivně.Spíše bych řekl,že k ní zaujímal takový otcovský až protektorský postoj.V archivu SÚA jsem dokonce našel hlášení agenta Národního souručenství nasazeného do Vlajky,že Moravec se stal jejím členem,což se ovšem ukázalo jako nepravda.V každém případě je faktem,že po svém jmenování ministrem školství a národní osvěty 19.1.1942 nabídl Rysovi spolupráci - uhrazení veškerých dluhů Vlajky,zařazení jejích činovníků do osvětových sborů,do připravované jednotné organizace mládeže apod.,ovšem za předpokladu,že se Rys zbaví svého zástupce Josefa Burdy - ten byl v očích Němců kompromitován svými předválečnými kšefty se židy - a že se Vlajka rozpustí.Přímo Rysovi bylo tuším nabídnuto místo vedoucího osvětových sborů.

Ad 2) Vztah vedení Vlajky k Moravcovi byl spíše odmítavý.Jednak tím,že sám Rys jej ve své knize "Židozednářství - metla světa" označil za svobodného zednáře - to nebylo ovšem prokázáno - a také mu byla vyčítána jeho minulost z doby I. republiky.Nelze ani opomenout skutečnost,že Jan Rys - jak bylo doloženo i v poválečném procestu a jasně vysvítá z hlášení agentů NS uvnitř Vlajky - podléhal vlivu právě Josefa Burdy,ke kterému měl Moravec,ale i Němci postoj odmítavý.Logicky byl tedy Burda PROTI spolupráci s Moravcem a v tomto duchu ovlivňoval Jana Ryse.

Ad 3) Vedení Vlajky tedy v roce 1942 vystupňovalo svoji agitaci proti Moravcovi na německých místech.Naivně předpokládalo,že Němcům budou stačit fakta z předválečného Moravcova působení a ten že ztratí jejich důvěru.Byl to nesmysl a trestuhodná naivita,neboť Moravec byl dávno prověřen Bezpečnostní službou (SD) a o jeho loyalitě k Říši se nedalo pochybovat.Vedení Vlajky bylo upozorněno a varováno,aby s těmito útoky přestalo,leč to nevzalo toto mínění německých úřadů vážně.K tomu přistoupil odmítavý postoj Vlajky k nově vzniklému Kuratoriu pro výchovu mládeže,kdy vedení Vlajky přímo ZAKÁZALO všem svým členům nad 18 let jakoukoliv spolupráci s KVM - neuposlechnutí bylo trestáno vyloučením z Vlajky.

Ad 4) Nakonec německým místům nezbylo nic jiného než přistoupit k represím.Dne 18.4.1942 si K.H.Frank předvolal Ryse a zákázal mu veřejné schlůze a manifestaci Vlajky na dobu tuším tří měsíců.Vnitřní činnosti se to ovšem netýkalo.V červenci téhož roku pak Moravcovo ministerstvo zastavilo vydávání listu "Vlajka" a v září zakázalo i vydávání "Hlavní korespondence ČNST-Vlajky",což byl jakýsi vnitřní oběžník.Koncem roku 1942 začali Němci také hlavní činovníky Vlajky posílat na práci do Německa a dne 20.1.1943 byl zatčen Rys s Burdou.Byli umístěni do Dachau v pozici tzv.čestných věznů,takže nestáli na úrovni vězňů ostatních.

Ad 5) Můj názor je - a jak jsem výše stručně popsal celou tu genezi - že za tento smutný konec si Vlajka mohla sama.Měla přijmout Moravcovu nabídku.Rozhodně.

Taové mé malé shrnutí ještě k té spolupráci...
Stabber1 5.6.2008 20:46 - č. 159
Stabber1 To si vlastně rozumíme...

Také by mne zajímalo,kolik by měl takový český dobrovolnický svazek pro východní frontu řekněme v roce 1941,kdy triumf Říše se zdál být neodvratný.
Royal 5.6.2008 12:58 - č. 158
Já zastávám podobný názor, který zde zazněl, Moravec chtěl Rysa dostat pod svou aboslutní kontrolu, zkrátka ho pacifikovat a využít, podmanit si ho a zařadit vedle Chalupy, Teunera, či Pipoty, Čermáka aj. myslím si však, že postavení a vliv Rysa samozřejmě za předpokladu jeho souhlasu s Moravcovou politikou by v této hierarchii bylo nepatrně vyšší než u ostatních, jeho hypotetický vývoj v této již tak nesourodé skupině (nevraživost mezi Pipotou zbytkem Kuratoria, především Teunerem, který si u Moravce několikrát stěžoval) stojí rozhodně za úvahu, coby kdyby. On by v podstatě mohl přerůst muže č.2 po Moravcovy MUDr.Teunera o několik hlav, za předpokladu, že by svou hlavu před Moravcem sklonil. Je také známo, že samotný Moravec Teunera příliš v lásce neměl, jelikož samotný Teuner po jeho pozici velmi pošilhával a spojece neměl rozhodně slabé.

Myslím si, ale to je samozřejmě jen čistá hypotéza, že samotný Moravec doufal v sformování české divize SS, zde je nutné si říci, že samotný Himmler byl jednoznačně PRO (mám pocit od nějakého roku 1943), tuto myšlenku mu následně vymluvil K.H.Frank a Hitler ji v sekundě smetl ze stolu. Zde se naskýtá ona hypotéza, vyslat český legion SS na frontu v jehož čele by stál Rys, to koneckonců bylo snem všech českých fašistů a pronacistických aktivistů.

Moravec by se rázem zbavil svého ideového souputníka (možná by doufal, že na frontě samotný Rys padne a tím podpoří ideu českého pronacistického snažení a vybudování kultu padlého Rysa jakožto Čecha bojujícího za novou Evropu se zbraní v ruce, jako marketingový tah to stojí rozhodně za úvahu) a zároveň by podpořil své pronacistické snažení. Já se vlastně divím, že nacisté českou divizi SS nikdy nesformovali, věřím totiž, že bylo dost bláznů, kteří by se do ní přihlásili, neberme prosím v potaz zoufalý pokus v roce 1945, kdy se spíše většina českých fašistů snažila zachárnit kůži, než vstupovat do předem odsouzeného spolku zvaném Svatováclavská rota.
spelter 4.6.2008 09:43 - č. 157
spelter Stabber1

To je právě o tom, jak si tu spolupráci mezi Moravcem a Vlajkou (Rysem) kdo z nich představoval.
Moravec chtěl využít potenciál Vlajky a dostat ji (či spíše její jednotlivé funkcionáře) pod svou kontrolu, v duchu hesla "rozděl a panuj" by je rozdělil do jednotlivých funkcí a jako jednotlivce by je pod tou kontrolou udržel.
Zrovna tak Němci by nebyli (zřejmě) proti takovémuto zapojení vlajkařů jako jednotlivců.
Problém je v tom, jak se Vlajka, dosud jako celek a v jeho rámci jednotliví - jak uvádíš - zkušení řečníci, organizátoři, vedoucí mládeže, redaktoři apod. projevovali a i nadále chtěli projevovat, jaké měla Vlajka jako celek cíle a představy o jejich realizaci, a že Rys od těchto představ nebyl ochoten ustoupit a jakkoliv se Moravcovi podřídit.
A zároveň s ohledem na dosavadní aktivity Vlajky (a podobných organizací), na skutečnost, že byli i Němci vnímáni jako extrém a nepřijatelné elementy z hlediska pohledu většiny národa a tím pádem (přinejmenším) potenciální zdroj neklidu, posílení odbojových aktivit a dalších možných (pro Němce) problémů nebyli pro Němce použitelní jinak, než jako jednotliví spolupracovníci SD, gestapa apod., ale jako celek pro ně byli spíš problémem.
Stabber1 3.6.2008 23:54 - č. 156
Stabber1 spelter : Moravec chtěl využít potenciál Vlajky - zkušené řečníky,organizátory,vedoucí mládeže,redaktory apod. a to vše Vlajka měla,to nemůže nikdo popřít.Tento potenciál chtěl využít pro reorganizací probíhající osvětovou službu,připravované Kuratorium apod.A samozřejmě také Vlajku pacifikovat.Nemyslím si,že by Němci byli proti účasti vlajkařů v těchto funkcích,kdyby jim to Moravec vhodně přednesl.Konečně,řada vlajkařů či přesněji řečeno ex-vlajkařů v těchto pozicích působila.
Stabber1 3.6.2008 23:50 - č. 155
Stabber1 Honza M. To je celkem,zda strana,anebo hnutí.Ale v rozporu s tím nařízením to bylo.Není takový problém tuto vyhlášku dohledal.A pochopitelně,že to tyto skupiny ignorovali.
Honza M. 3.6.2008 10:42 - č. 154
Honza M.
Stabber1 napsal v č. 151:
"Existence Vlajky byla v rozporu s nařízením vlády Protektorátu tuším z dubna 1939, které za jedinou oficiální a legální českou stranu (mám-li použít tohoto slova) označilo Národní souručenství"
Otázkou je, zda Vlajka byla tehdy oficiálně politickou stranou, nebo jen hnutím. Jinak ovšem na podobná nařízení protektorátní vlády fašisté z vysoka sr... -kašlali. Viz třeba Strana zeleného hákového kříže. www.fronta.cz/foto/nscdrs
spelter 3.6.2008 09:19 - č. 153
spelter
Stabber1 napsal v č. 152:
"A nemyslím si,že by spolupráce Moravec-Rys nebyla možná,"

Ale k té spolupráce jsou potřeba dva. Sám jsi napsal, že Rys nabídky odmítl.. Kromě toho, Moravec spíše takovou nabídkou chtěl Rysa (a spol.) někam uklidit a zároveň je dostat pod svou kontrolu, než s ním skutečně spolupracovat. Nebo ještě jinak, každý z nich měl o spolupráci dosti odlišnou představu, jak by měla vypadat.
V Rysově případě však vůbec o zájmu o spolupráci s kýmkoli z oficiálních protektorátních představitelů není možno mluvit.
A taky, aby taková spolupráce opravdu probíhala, by ji museli posvětit Němci. A ti o Rysa ani Vlajku nestáli, z důvodů, které jsem uvedl.
Stabber1 2.6.2008 22:20 - č. 152
Stabber1 Český národně socialistický tábor-Vlajka měl v roce 1940 16 560 členů,již jsem to zde jednou psal.

A nemyslím si,že by spolupráce Moravec-Rys nebyla možná,naopak prvně jmenovaný tuto možnost Rysovi několikráte nabízel včetně uhrazení dluhů Vlajky a nabídnutí funkcí v osvětové službě a Kuratoriu.Tuším,že se naposledy se setkali v červnu 1942.Rys ovšem všechny nabídky odmítl a naopak stupňoval denunciaci na Moravce jednak ve vnitřní "Hlavní korespondenci ČNST-Vlajky" a jednak pomocí dopisů na říšská místa - Frank,Bohme apod.A výsledek známe.
Stabber1 2.6.2008 22:15 - č. 151
Stabber1 Existence Vlajky byla v rozporu s nařízením vlády Protektorátu tuším z dubna 1939,které za jedinou oficiální a legální českou stranu (mám-li použít tohoto slova) označilo Národní souručenství.Proto jsem použil slovo "nelegální",ale je to samozřejmě v uvozovkách.
spelter 2.6.2008 12:30 - č. 150
spelter
Royal napsal v č. 149:
"Kdyby nalezl Moravec v Rysovi spojence "
Royal napsal v č. 149:
"Docela dobře si dovedu představit součinnost těchto znepřátelených mužů v jasně určených pozicích."
Jenže Moravec ho v něm nalézt nemohl, ani kdyby chtěl. Heydrich, Frank a spol. by mu nedovolili jít nad rámec jejich koncepce, kdy jako protektorátní představitele potřebovali někoho jednak "slušného, národu přijatelného", kdo bude národ spíše uklidňovat, což byl především Hácha a i další členové protektorátní vlády, a zároveň někoho, kdo se jim plně podřídí, a nebude mít ideu s Němci spolupracovat jako "rovný s rovným". Vlajka a podobné organizace by sice jistě prováděly německé plány a politiku daleko důsledněji, než protektorátní vlády, ale pořád přitom chtěli to vše dělat jako skutečná vláda (nebo něco takového) a být pro Němce rovnocenným partnerem.
Royal napsal v č. 149:
"že by se i Protektorát dohrabal k české divizi Waffen-SS, tedy rozhodně dříve než v roce 1945."
S tou českou divizí Waffen-SS to ani roce 1945 nebylo nijak horké..a i kdyby náhodou Rys a Moravec spolupracovali tím způsobem, jakým myslíš, stejně Němci nestáli o to, aby Češi byli kdekoli nasazeni v boji na frontě. Jim určená byla prostě fronta průmyslové a zemědělské výroby v zázemí...
Royal 2.6.2008 12:13 - č. 149
Tak možná byl problém v tom, že Vlajka chtěl vždy držet a určovat směr české fašistické scény, byla prostě její dominantou se všemi plusy a minusy. Výrazně ji konkurovala akorát NOF s několika málo skupinamí na Moravě. Těch několi málo apendixů, které vznikalo po celém Protektorátu nemohly její pozici největšího fašistického kolosu ohrozit, spíše narušit. Naopak snaha Vlajky dostat všechny zbylé fašisticko-nacisticko-kolaborantské odštěpky byla velmi intenzivní a jednou se téměř podařilo viz. ČNST-Vlajka, svého času měla více než 13 tisíc členů - rok 1940. Nakonec byla sama pohlecena vznikajícím Kuratoriem, ve kterém nalezlo útočiště mnoho exvlajkařů viz. Teuner či Čermák (osobně už Rys Teunerovi nikdy nepodal ruku). Kdyby nalezl Moravec v Rysovi spojence věřím, že by se i Protektorát dohrabal k české divizi Waffen-SS, tedy rozhodně dříve než v roce 1945. Docela dobře si dovedu představit součinnost těchto znepřátelených mužů v jasně určených pozicích. Moravec by zastával pozici v Protektorátu, jakožto představitel českých nacistů a aktivistů, zatímco Rys by jakožto důstojník SS velel nějakému útvaru českých esesáků, v podstatě takový Degrelle, dobrý marketingový. Ovšem to jsou spíše fantazie co by kdyby...
bush 2.6.2008 11:36 - č. 148
bush
Royal napsal v č. 147:
"svou drzostí a nerozvážnou rétorikou"
Spíše než drzostí a rétorikou si zákaz vysloužila pro rozhádanost v řadách různých kolaborantských organizací. Každá měla svou vlastní představu a vedoucí své vlastní vysněné funkce, kterých chtěli dosáhnout. Na ten malý český "píseček" jich bylo prostě mnoho (organizací a vedoucích představitelů, nikoli jejich členů), proto někdo musel "z kola ven".
Royal 2.6.2008 11:27 - č. 147
Jak říkám, ačkoli byla zakázána, oficiálně byla trpěna až do roku 1943 - její konec a především konec jejich představitelů velmi dobře známě, paradoxní je, že likvidaci Vlajky má na svědomí největší kolaborant všech dob, Emanuel Moravec - tak vidíte udělal i něco dobrého ... jisté je však to, že na to, že byla zakázána dostávala paradoxně velké pole působnosti, svou drzostí a nerozvážnou rétorikou si však u nacistů vysloužila koncentrační tábor a definitivní likvidaci.
bush 2.6.2008 11:00 - č. 146
bush Stačí připomenout zákaz Vlajky v době druhé republiky, stejně jako její zákaz v průběhu Protektorátu..
Royal 2.6.2008 10:43 - č. 145
Tak nevím, že by Vlajka působila krom jejího posledního období nelegálně, spíše byla trpěna, jak tedy prvorepublikovým režimem tak později protektorátní vládou i nacistickými okupanty. Jak jsem řekl, ruku do ohně bych za to nedal, ale možná by bylo zajímavé se zeptat i ve Vojenském Historickém Ústavu, třeba nějaké informace mají. Třeba Uhlíř, když nevyjde on, doporučuji velkomaterialistu pana Čvančaru. Pak už jen S.Motla...
Stabber1 1.6.2008 21:47 - č. 144
Stabber1 Já si právě zase naopak myslím,že vzhledem k tomu,že Vlajka neměla statut oficiální korporace a působila - ač to zní absurdně - vlastně "nelegálně",tak Český rozhlas neměl důvod,ani povinnost pořizovat z jejích akcí zvukový záznam.
Royal 1.6.2008 20:07 - č. 143
Tak myslím, že v archiv českého rozhlasu by nějaký zvukový projev Rysa-Rozsévače nalezl, přeci jen časové rozpětí jeho politické činnosti bylo celkem široké, ovšem ruku do ohně bych za to nedal... každopdáně co je tedy spíše takovou třešínkou na dortu a co je zjevné z projevu MUDr. Teunera - měl docela problémy z "r"...
Stabber1 31.5.2008 18:08 - č. 142
Stabber1 Já osobně mám zaznamenáno,že Jan Rys přednesl v letech 1939-42 152 projevů,dr.František Teuner 106 a Emanuel Moravec 125.Čísla budou zřejmě ještě vyšší,nicméně toto je zcela určitě naprostá většina jejich řečí.

Jen v roce 1945 měl Emanuel Moravec ještě 7 projevů - na výročním sněmování České ligy proti bolševismu v Praze 21.1.1945,na shromáždění okresních pověřenců a dívčích referentek Kuratoria v Praze 13.2.1945,při přijetí šéfredaktorů českého tisku v Praze 28.2.1945,při uvedení generála Rychtrmoce do funkce ústředního vedoucího Národního souručenství v Praze 8.3.1945,na zasedání okresních vedoucích Veřejné osvětové služby v Praze 9.3.1945 a rohlasové projevy 16.3.1945 a 20.4.1945.
Stabber1 30.5.2008 17:55 - č. 141
Stabber1 Jinak v tištěné podobě mám řekl bych více jak polovinu Rysových projevů a článků z let 1939-1942...
121-140 z 276
<< 4 5 6 7 8 9 10 >>
Po