Zavedení jízdy vpravo v roce 1939

Zavedení jízdy vpravo v roce 1939
Dotaz: A. Starý - 29. 3. 2008

Dobrý den, nevíte jak to přesně bylo se zavedením jízdy vpravo u nás? Prý to zavedla německá armáda?

Dobrý den,

často se sice uvádí, že pravostranný provoz v českých zemích zavedla německá armáda, ale ve skutečnosti pouze urychlila provedení již dříve schválené změny. Československo bylo již od 20. let mezinárodními smlouvami vázáno k zavedení pravostranné dopravy, realizace této věci byla ale neustále odkládána. V roce 1938 se vlevo v Evropě jezdilo již pouze v ČSR, Velké Británii, Švédsku a Maďarsku.

Na odstoupeném pohraničním území obsazeném německou armádou v říjnu 1938 byla pravostranná doprava zavedena okamžitě. Např. i na této známé fotce sudetských Němců vyvracejících čs. pohraniční sloup je v pozadí vidět tabule informující o změně směru dopravy:


Foto H. Hoffmann, Hitler befreit Sudetenland, Berlin 1938
Po Mnichovu bylo zavedení pravostranné dopravy schváleno definitivně i v Česko-Slovensku. Stálý výbor Národního shromáždění přijal 10. listopadu 1938 opatření č. 275, které nařizovalo změnu směru jízdy na pravou stranu od 1. května 1939 (zmiňovalo i různé detaily, např. že vozkové musí provázeti povozy po vnější pravé straně vozovky). Do té doby měly okresy, obce a železnice na své náklady provést patřičné úpravy na silnicích, hlavně šlo o přemístění dopravních značek.


Ozvěny domova i světa č. 46/1938

Venkov 10. listopadu 1938

Reklama z konce roku 1938

Okupace českých zemí v březnu 1939 celou věc urychlila o několik týdnů. Německá armáda nařídila změnu směru jízdy hned v prvních dnech okupace, na některých místech se tak jezdilo hned od příjezdu Němců, oficiálně na celém území Čech a Moravy byl pravostranný provoz nařízen od 6 hodin ráno 17. března 1939.

Výjimkou byla Praha, které byl z důvodu nutných úprav na tramvajových tratích, zastávkách apod. dán odklad do 26. března 1939. Pravostranný provoz byl v Praze zaveden ve 3 hodiny ráno 26. března 1939.


Poslední den levostranného provozu v Praze 25. března 1939


První den pravostranného provozu v Praze 26. března 1939
(Ozvěny domova i světa č. 13/1939)


Křižovatka u Prašné brány
(J. Pfitzner, Das Tausendjährige Prag, Bayreuth 1941)
Autor: Vojtěch Šír | Datum: 30. 3. 2008