Wright - Bomby nad Prahou

Dotaz: Wright - Bomby nad Prahou
Tazatel: J. Michal | Datum: 15. 6. 2008

Slyšel jsem o nějaké knize vydané před válkou, která předpovídala válku Německa s ČSR v roce 1938, nevíte jak se jmenuje? Díky?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 27. 9. 2008
Možná máte na mysli román anglického spisovatele S. F. Wrighta „Prelude in Prague. A Story of the War of 1938“ z roku 1935, vydaný v českém překladu o rok později pod názvem „Bomby nad Prahou“. Jde o nepříliš zdařilý špionážní román proložený milostnou zápletkou odehrávající se na pozadí německo-československého konfliktu v roce 1938. V knize je spousta různých faktických nesmyslů a nepřesností ukazujících, že autor se ve středoevropských reáliích zase tak úplně neorientoval (např. čs. celníci na hranicích klidně vytahují lidi z vlaku a na místě je odstřelují apod.).

Děj začíná 28. ledna 1938, kdy německý vyslanec v Praze předkládá ultimátum požadující „vypuzení z Československa všech aktivních komunistů, ať příslušníků německého či jiného národa, jakož i všech vašich vlastních občanů, kteří jsou v podezření, že kují pikle proti míru německé země, a to během týdne od dnešního dne.“ Německo se s ČSR v autorově fantazii velmi rychle vypořádá během jediného dne po masivním leteckém útoku zahájeném 5. února 1938. V knize se odráží představa poloviny 30. let o rozhodujícím významu letectva v budoucí válce.

Co autor v knize odhadl velmi dobře, je nezájem Británie a Francie nechat se nějak zatáhnout do konfliktu ve střední Evropě. Na knihu navázaly ještě další dva díly pojednávající o válce mezi Německem a Británií - Four Days War (1936) a Megiddo's Ridge (1937).