Vyslanci 1938

Dotaz: Vyslanci 1938
Tazatel: jee | Datum: 17. 10. 2006

V knize M. Axworthyho Axis Slovakia jsem se dočetl že v roce 1938 jsme neměli žádného vyslance slovenského původu. To se mi nezdá?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 19. 10. 2006
V roce 1938 byli čs. vyslanci slovenské národnosti (za první republiky se jinak mezi českou a  slovenskou národností nerozlišovalo) naopak na jedněch z nejdůležitějších diplomatických postů - např. vyslanec v Paříži Štefan Osuský, vyslanec ve Varšavě Juraj Slávik nebo vyslanec ve Washingtonu Vladimír Hurban.