Vysídlení Slovanů

Dotaz: Vysídlení Slovanů
Tazatel: Jožka | Datum: 21. 6. 2006

Nevíte kde bych našel přeložené dokumenty týkající se přesídlení Slovanů na Sibiř? Děkuji.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 18. 7. 2006
Budoucnost celého východoevropského prostoru po válce podle nacistických představ byla rozpracována v germanizačním plánu Generalplan Ost, který vznikal v letech 1941-1943. Nedochoval se kompletní, ale po válce byl rekonstruován z různých navazujících memorand a dokumentů úřadů, které k němu vyslovovaly připomínky a další návrhy. Plán předpokládal vysídlení dále na východ či částečně vyhlazení asi 50 milionů osob v prostoru západně od Dněpru (zejména území Polska, Běloruska, Ukrajiny) a osídlení těchto prostorů Němci. Prakticky začal být tento plán v roce 1942 realizován na území okupovaného Polska (Generální gouvernement).

Např. vládní rada z Rosenbergova ministerstva pro obsazená východní území dr. Erhard Wetzel ve svých připomínkách k Generalplan Ost z 27. dubna 1942 doporučoval k „české otázce“ následující:

Podle dnešních názorů má být poněmčena velká část Čechů, pokud nejsou rasově pochybní. Předpokládá se, že v úvahu přichází asi 50% českého obyvatelstva. Uvažuje-li se o tomto počtu, zůstalo by asi 3,5 milionu Čechů, kteří by museli být z říšského území postupně odstraněni, poněvadž nelze počítat s jejich poněmčením. Pokud jde o kruhy české inteligence, vždy je třeba počítat se zvláštním nebezpečím. U Čechů sice nedochází k projevům násilí tak často jako u Poláků, ale přesto nelze popřít, že česká inteligence je naplněna nenávistí k němectví a ještě dlouho bude. Občas se vyskytly návrhy odsunout rasově nežádoucí Čechy do východních oblastí. U inteligence to nepřichází v úvahu. Zde bude třeba dát přednost vystěhování do zámoří, což se jeví vhodné i pro nežádoucí polskou inteligenci. Pokud jde o poměrně nezávadné české rolníky, řemeslníky, průmyslové dělníky nebo podobné, není třeba pochybovat o jejich možném zapojení do práce a lze je usídlit ve východních oblastech, které jsou předvídány jako německé osidlovací oblasti. Mělo by se přitom uvážit, zda by nebylo vhodné převézt část Čechů do sibiřského prostoru, aby se smísili se Sibiřany. Tím bychom mohli dosáhnout toho, aby se Sibiřané dále vyvíjeli od Rusů.

V češtině o „Generalplan Ost“ najdete informace např. v:

  • L. Bezymenskij, Plán Barbarossa, Praha 1981 
  • M. Moulis, Sto dní na vrcholu moci, Praha 1987 
  • O. Kraus - E. Kulka, Noc a mlha, Praha 1966
  • M. Kárný, Generální plán Východ, Československý časopis historický, č. 3/1977, s. 345-382
  • M. Kárný, Kolik verzí má Generální plán Východ, Sborník k problematice dějin imperialismu, sv. 11/1981, s. 229-257

Z cizojazyčné literatury je možné zmínit sborník R. von Mechtild und S. Schleiermacher (Hrsg.), Der "Generalplan Ost": Hauptlinien der Nazionalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik, Berlin 1993.

Bližší informace a seznamy literatury k tomuto tématu najdete také na stránkách:


Pokud vás zajímá jaký osud nacisté konkrétně plánovali pro český národ, tak základní dokumenty najdete v těchto publikacích:

  • Chtěli nás vyhubit, Praha 1961 
  • M. Kárný - J. Milotová - M. Kárná (eds.), Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Praha 1991 
  • L. Linhartová - V. Měšťánková - J. Milotová (eds.), Heydrichova okupační politika v dokumentech, Praha 1987 
  • B. Čelovský, So oder so. Řešení české otázky podle německých dokumentů, Ostrava 1995