Těla parašutistů Gabčíka a Kubiše

Dotaz: Těla parašutistů Gabčíka a Kubiše
Tazatel: Jan Becher | Datum: 30. 4. 2006

Dobrý den, je známo, kde leží ostatky parašutistů Gabčíka a Kubiše? Děkuji za odpověď.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 30. 4. 2006
Těla sedmi parašutistů byla po ukončení boje v prostoru pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici (viz dokument) vynesena na chodník, kde byla identifikována. Jan Kubiš a Josef Bublík ještě jevili známky života a byli proto odvezeni do vojenského lazaretu - Bublík zemřel ještě cestou, Kubiš krátce po převozu. Na identifikaci mrtvých se podílel i zrádce Karel Čurda.

Všechna těla pak byla převezena do německého ústavu soudního lékařství při Karlově univerzitě, jehož ředitelem byl prof. G. Weyrich, asistentem MUDr. W. Steffel. Tito pak 23.-28. června 1942 provedli pitvu všech parašutistů. Po pitvě byly od všech těl odděleny hlavy - hlavy Kubiše a Gabčíka měly zůstat zachovány i s tváří, proto byly speciálně konzervovány, umístěny do skleněných válců s konzervačním roztokem a uzamčeny ve skříni ve velké pitevně ústavu. Hlavy ostatních pěti parašutistů byly zbaveny tkání a preparovány. Pět lebek pak bylo umístěno v zasklené vitríně v malé pitevně ústavu.

Čeští pracovníci ústavu soudního lékařství plánovali, že se na konci války hlav a lebek zmocní. V únoru 1943 se jim podařilo udělat několik fotografií pěti lebek (nikoli hlav Kubiše a Gabčíka). Na konci 80. let známý antropolog E. Vlček na základě těchto fotografií potvrdil, že patří pěti parašutistům. Zachránit lebky a hlavy v roztoku se na konci války nepodařilo - 20. dubna 1945 byly gestapem odvezeny a jejich další osud není dodnes známý.

Zbytky těl byly po pitvě v roce 1942 převezeny na ďáblický hřbitov, kde byly uloženy do zvláštního hromadného hrobu. Na ďáblickém hřbitově byla v roce 1938 vyhloubena "šachta pro zvláštní účely", kam se pohřbívali různí sebevrazi, utonulí, neidentifikovaní apod. Za války sem pak byli pohřbívání lidé zemřelí při výsleších, popravení apod. Po roce 1945 sem byli do nových šachet pohřbeni popravení váleční zločinci (např. K. Daluege, K. H. Frank apod.).

Podrobně se touto problematikou zabývá badatel Jaroslav Čvančara, na základě jeho informací vyšel na toto téma poměrně podrobný článek M. Šišky "Posmrtný příběh hrdinů z Resslovy ulice" v deníku Právo 1. dubna 2006.

Čvančarovy informace se také před několika týdny staly předmětem jistého mediálního zájmu ohledně faktu, že těla parašutistů leží údajně ve stejném hromadném hrobě jako popravení nacističtí váleční zločinci.

Viz články denících MF Dnes a Právo: