Svatoplukovy gardy

Dotaz: Svatoplukovy gardy
Tazatel: Tad | Datum: 9. 1. 2006

Nevíte prosím jakých počtů dosáhly Svatoplukovy gardy?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 14. 1. 2006

Uvádí se, že tzv. Gajdova garda (založena 19. listopadu 1938 v Moravské Ostravě) měla na počátku ledna 1939 zhruba 800 mužů (velitel E. Jančar, bývalý náčelník Junáků Národní obce fašistické). V srpnu 1939 byla přejmenována na Fašistické gardy (velitel A. Pořízka). Při vzniku Českého národně socialistického tábora v říjnu 1939 se tyto gardy staly základem úderných složek tohoto hnutí pod názvem Svatoplukovy gardy.

Nejvyšším velitelem byl J. Rozsévač-Rys, velitelskou pravomoc vykonával A. Pořízka, od 10. února 1940 J. Čermák a od února 1941 V. Musil. Vzorem byly nacistické útvary SA. Plánována byla organizační struktura od družstva až po divizi, základní jednotkou byla rota - 169 mužů. Zřízeno mělo být celkem 16 pochodových pluků na celém území protektorátu. Tyto plány se naplnit nepodařilo (navíc v hnutí došlo hned v roce 1940 k rozkolu) a početní stavy lze odhadnout zhruba celkem na několik set mužů.