Smrt čs. vojáka Antonína Pecáka 13. září 1938 v Ústí n. L.

Dotaz: Smrt čs. vojáka Antonína Pecáka 13. září 1938 v Ústí n. L.
Tazatel: Jarmila Střelbová | Datum: 26. 2. 2009

Dobrý den. Nemáte informace, co se odehrálo při přestřelce v Ústí nad Labem 13. 9. 1938? Měl při ní zahynout Antonín Pecák z Točné.

Autor: Martin Vlach | Datum: 31. 3. 2016
Antonín Pecák se narodil 12. června 1915 v Točné u Prahy. Národnost česká, vyznání římskokatolické. Vychodil obecnou školu a dvě třídy měšťanky. Civilním povoláním byl zedník. Základní vojenskou službu nastoupil 1. října 1937 u 5. roty terezínského pěšího pluku 42. Dne 7. května 1938 byl jmenován střelcem z pušky. Od 1. července 1938 patrně sloužil u strážní jednotky, jež střežila objekty lehkého opevnění z roku 1936 v Ústí nad Labem. Během strážní služby došlo dne 13. září 1938 v jednom z lehkých objektů v Hostovicích (dnes součást Ústí nad Labem) k nešťastné události, vojín Lelkaš totiž neúmyslně vystřelil na Antonína Pecáka, jehož zranění bylo smrtelné. Bohužel se nám doposud nepodařilo objasnit, ve kterém objektu přesně mělo ke tragédii dojít. Antonín Pecák byl pohřben nedaleko svého rodiště – na modřanském hřbitově, zde již však jeho hrob nenajdeme.

Pecákovo jméno ovšem můžeme najít na dvou válečných pomnících v Praze, konkrétně na pomníku v Komořanech (přestože mají být na pomníku uvedeny osoby padlé v letech 1939–1945) a především na pomníku v Točné, a to včetně data úmrtí.
Pomník obětem odboje a revoluce v Praze-Komořanech, kde je uvedeno jméno Antonína Pecáka – detail vlevo nahoře (foto J. Fukala).

Pohled na pomník obětem válek v Praze-Točné. V levé části je uvedeno jméno Antonína Pecáka včetně data úmrtí (foto Evidence válečných hrobů).
Podle Antonína Pecáka bylo v Točné po jejím připojení k Praze v roce 1974 rovněž pojmenováno náměstí (přesněji spíše náves). Zde ovšem můžeme snadno demonstrovat míru obecného povědomí o osudu Pecáka. Na internetových stránkách městské části Praha 12 totiž najdeme jako vysvětlení původu názvu náměstí následující poznámku: „Osobu, podle které je náměstí pojmenováno, se nepodařilo identifikovat, patrně se jedná o místního obyvatele.“ Nutno dodat, že ve článku s názvem „Střípky z historie Točné“ na tomtéž webu se již strohá informace o Pecákovi objevuje, nicméně jeho jméno je zkomoleno na Pacák. Z téhož textu, stejně jako z jiných dostupných zmínek, nepřímo vyplývá, že byl Pecák zastřelen při přestřelce se sudetoněmeckými vzbouřenci (čemuž nahrává i datum Pecákovy smrti), tento údaj však není nijak doložen a jméno Antonína Pecáka se v žádném publikovaném seznamu padlých československých vojáků neobjevuje. Přikláníme se tak k výše uvedené verzi, která by měla vycházet z Pecákova kmenového listu. Nezbývá, než doufat, že se podaří okolnosti smrti Antonína Pecáka v dohledné době některému z badatelů blíže objasnit.

Zdroje:
 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.