Potrestání nacistických zločinců a kolaborantů

Dotaz: Potrestání nacistických zločinců a kolaborantů
Tazatel: Eddy | Datum: 10. 8. 2006

Dobry den. Existuju nejake presne udaje kolko bolo odsudenych a popravenych ceskoslovenskych obcanov za spolupracu z Nemcami po 2 sv vojne a kolko bolo odsudenych nemeckych vojnovych zlocincov v CSR. O tychto procesoch sa moc nepise tak vam dakujem za kazdu informaciu pripadne web odkazy.

Autor: Honza M. | Datum: 11. 8. 2006

Názor, že o procesech s nacistickými zločinci a kolaboranty se moc nepíše, je pochopitelně zcela zcestný. Nedovedu si vybavit téma, kterému by česká historiografie po roce '89 věnovala více pozornosti než právě retribuci, ať už v obecné rovině nebo při analýze činnosti jednotlivých mimořádných lidových soudů nebo procesů s významnými osobami. Z nejznámějších titulů:

 • Borák, M.: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945-1948). Šenov 1998.
 • Drábek, J.: Z časů dobrých i zlých. Praha 1992.
 • Kaplan, K.: Dva retribuční procesy (Komentované dokumenty). 1946 – 1947. Ústav pro soudobé dějiny ČSAV. Praha 1992.
 • Kočová, K. – Radvanovský, Z. - Suchá, J.: Mimořádný lidový soud v Liberci a Litoměřicích v letech 1945-1948. Ústí nad Labem 2001.
 • Kuklík, J.: Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Praha 2002.
 • Kvaček, R. – Tomášek, D.: Obžalovaná je vláda. Praha 1999.
 • Plachý, J.: Případ FRITZ. Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB. 5. sešit ÚDV, Praha 2002.
 • Poválečná justice a národní podoby antisemitismu : postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. Praha – Opava 2002. (Sborník příspěvků)
 • Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu : židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. Praha – Opava 2002. (Sborník příspěvků)
 • Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945–1955. Sborník z mezinárodního semináře konaného dne 25. 10. 2000 v Praze. Příloha časopisu České vězeňství, 9/2001.
 • Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945–1955. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 28.–29. 11. 2001 v Praze. Opava 2001.
 • Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Sborník příspěvků. Praha 2004.

Mimo to vyšly desítky studií a článků v různých regionálních sbornících, odborných historických i běžných časopisech; některé jsou zveřejněné i na Internetu. Výše zmíněné sborníky většinou obsahují i články věnované vývoji na Slovensku.

K odpovědi na otázku doporučuji přečíst zejména:
Na soudu národa. Tři projevy ministra spravedlnosti Dr. Prokopa Drtiny o činnosti mimořádných lidových soudů a Národního soudu. Praha 1947.
přičemž to nejpodstatnější je dostupné i na Internetu:
Prohlášení ministra spravedlnosti dr Drtiny podle § 64 jedn. řádu o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví.

Rozprava o prohlášení ministra spravedlnosti dr Drtiny o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví, učiněném v 55. schůzi dne 29. května 1947.

k počtu skutečně popravených:
Liška, O. a kol.: Vykonané tresty smrti. Československo 1918-1989. 2. sešit ÚDV. Praha 2000.
dostupné zde: http://www.mvcr.cz/policie/udv/sesity/sesit2/sesit2.doc


Ve slovenčině, pokud vím, vyšly minimálně tyto tituly:

 • Beňa, J.: Slovensko a Benešovej dekréty. Belimex. Bratislava 2002.
 • Daxner, I.: Ľudáctvo pred Národným súdom (1945-1947). Bratislava 1961.
 • Kamenec, I.: Tragédia politika, kňaza a človeka (Dr. Jozef Tiso 1887-1947). Archa. Bratislava 1998.
 • Kulka, E.: Tu sa končia stopy SS... Bratislava 1965.
 • Pred súdom národa. Proces s dr. J. Tisom, dr. F. Ďurčanským, A. Machom v Bratislave v dňoch 2. dec. 1946 – 15. apríla 1947. Bratislava 1947.
 • Proces s dr. J. Tisom : Spomienky obžalobcu Antona Rašlu a obhajcu Ernesta Žabkayho - Tatrapress, Bratislava, 1990.
 • Rašla, A.: Ľudové súdy v Československu po II. svetovej vojne, ako forma mimoriadneho súdnictva. Vydavateľstvo SAV. Bratislava 1969.
 • Šutaj, Š. - Mosný, P - Olejník, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku. Bratislava 2002.
 • Vojnový zločinec alebo svätec. Svedectvá pravdy o Slovensku, Diel II. Sereď 1998.

Co se týče Internetu - kdo hledá najde:

Po zadání např. výrazu "proces + Tiso" Google vypíše cca 16 800 odkazů, z toho přes 1000 českých a slovenských;
na výraz  "Národný súd" Google vypíše cca 800 odkazů;
na výraz "ľudový súd" Google vypíše cca 280 odkazů;
na výraz "retribuční dekret" Google vypíše cca 250 odkazů;
na výraz "mimořádný lidový soud" Google vypíše 125 odkazů... • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.