Paul Carell

Dotaz: Paul Carell
Tazatel: J. Michal | Datum: 15. 7. 2007

Měl bych dotaz, co u nás všechno vyšlo od Paula Carella, četl jsem velmi čtivou knihu Operace Barbarossa, velmi se mi líbila?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 15. 7. 2007
Od německého autora píšícího pod pseudonymem „Paul Carell“ u nás vyšlo celkem pět knih:

  • Operace Barbarossa, Plzeň 1996 (znovu 2003; originál Unternehmen Barbarossa: Der Marsch nach Russland je z roku 1963)
  • Spálená země, Plzeň 1996 (znovu 2003; originál Verbrannte Erde je z roku 1966)
  • Stalingrad: sláva a pád 6. armády, Praha 1994 (znovu 2002; jde pouze o výtah z knihy Operace Barbarossa)
  • Lišky pouště, Praha 1996 (originál Die Wüstenfüchse: Mit Rommel in Afrika je z roku 1958)
  • Útok na pevnost Evropa: invaze 1944 očima poražených, Praha 1995 (originál Sie kommen! je z roku 1960)

Přeložena nebyla jeho kniha z roku 1980 „Die Gefangenen“ o osudu německých válečných zajatců v SSSR. Carellovy skutečně velmi čtivě napsané knihy měly velký úspěch nejen v Německu, kde vyšly v desítkách vydání, ale byly přeloženy i do mnoha jazyků.

Při jejich četbě je nutné mít na paměti, že jsou již více než 40 let staré a byly psány v době, kdy např. ze sovětské strany mnoho pramenů k dispozici nebylo, stejně tak v té době autor nic netušil třeba o tom, že Britové dešifrovali depeše kódované Enigmou. Jde navíc o hodně jednostranný pohled (třeba o válečných zločinech se v jeho knihách nedočtete), rozhodně je nutné přečíst si i něco z „druhé“ strany.

Autorem píšícím pod pseudonymem „Paul Carell“ je totiž bývalý zkušený nacistický propagandista. Jeho skutečné jméno je Paul Karl Schmidt, od roku 1931 člen NSDAP a od roku 1938 člen Allgemeine SS, kde dosáhl hodnosti SS-Obersturmbannführera. Od roku 1937 byl vedoucím informační služby Dienststelle Ribbentrop, v roce 1940 nastoupil na Ribbentropovo ministerstvo zahraničí, v jehož kancelářích strávil celou válku jako vedoucí zpravodajského a tiskového oddělení (Nachrichten- und Presseabteilung). Byl poměrně významným německým propagandistou. Podílel se např. i na přípravě velmi kvalitního propagandistického časopisu Signal (některé příběhy v jeho knihách skoro připomínají fotoreportáže se Signalu...). Po válce byl zatčen a několik měsíců internován, obžalován však nikdy nebyl, u soudu se objevil pouze jako svědek v procesu s některými úředníky z německého ministerstva zahraničních věcí.

Blíže viz: