Občané odvlečení do SSSR

Dotaz: Občané odvlečení do SSSR
Tazatel: Marie Krupková | Datum: 10. 10. 2007

V roce 1945 když skončila válka odvezli spoustu nevinných Slováků do Ruska, kde pracovali jako vězni v dolech. Mě zajímá kam přesně. Děkuji.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 23. 10. 2007
V roce 1945 bylo z území Československa odvlečeno několik tisíc občanů do táborů GULAG na mnoha různých místech v SSSR. M. Polišenská ve své knize uvádí celkem 7422 odvlečených, z nich asi sedm tisíc ze Slovenska, kteří byli umístěni až do 70 různých táborů. Většina jich byla soustředěna asi ve 20 táborech na Donbasu a Kavkazu (konkrétní místa opět viz kniha M. Polišenské, pro informace o jednotlivých táborech viz také Průvodce říší zla od V. Bystrova). Projděte si následující literaturu na toto téma:

  • M. Polišenská, Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945-1953, Praha 2006 
  • P. Juščák, Odvlečení: osudy občanov Československa odvlečených do pracovných táborov Gulag v ZSSR, Bratislava 2001 
  • V. Bystrov, Osud generála, Praha 2007 
  • V. Bystrov, Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945-1955, Praha 2003 
  • V. Bystrov, Z Prahy do gulagu, Praha 1999 
  • V. Bystrov, Průvodce říší zla, Praha 2006
  • M. Borák, České stopy v gulagu: z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu, Opava 2003 
  • M. Borák, Perzekuce občanů z území České republiky v SSSR, Praha 2003
  • K. Kaplan - A. Špiritová (eds.), ČSR a SSSR 1945-1948: Dokumenty mezivládních jednání, Brno 1997 
  • Bystrický, V. – Fano, Š. (eds.): Slovensko na konci druhej svetovej vojny, Bratislava 1994

Na stránkách slovenského Ústavu paměti národa je také k dispozici seznam odvlečených.