Neznámá oběť tragédie v Lidicích

Dotaz: Neznámá oběť tragédie v Lidicích
Tazatel: Vlastimil Flášar | Datum: 28. 1. 2011

Dobrý den! V materiálech týkajících se vyhlazení Lidic jsem se dočetl, že mezi zastřelenými muži byl i jakýsi neznámý čeledín, který do Lidic přišel 9.6.1942, tedy den před tragédií. Starší materiály (jedna publikace z roku 1946) o něm hovoří jako o neznámém sebevrahovi. To mi připadá velmi divné, že není známa totožnost této oběti (při německé důkladnosti), když starosta Lidic musel potvrzovat totožnost všech obětí, aby nakonec byl zastřelen mezi posledními. Přece se Němci museli zajímat o totožnost toho člověka, aby měli potvrzeno, je-li z Lidic či ne, když pobyt v Lidicích k 10.6. znamenal jasnou exekuci. Nevíte, zda se touto záhadou někdo zabýval, eventuelně s jakým výsledkem. Zdá se mi divné, že u takové tragické události, která obletěla celý svět, tento rozpor zůstal neobjasněn. Děkuji

Autor: Glynwed | Datum: 14. 2. 2011
Dobrý den, mohu se odkázat na knihu Lidická vzpomínání od Eduarda Stehlíka, vydanou v roce 2007. Zde si dovolím citovat několik úryvků:
Do domku Doležalových byl vzápětí předveden starosta Lidic František Hejma, který musel gestapu předložit policejní přihlášky všech obyvatel a celé jmění obce i místní kampeličky.
Aby byla zajištěna přesná evidence mužů, přinesl si Felkl kartotéku policejních přihlášek z obecního úřadu. Na jednotlivých listech si dělal poznámky, takže měl přehled o tom, kdo byl už předveden a kdo ještě chybí.
V průběhu popravy bylo při kontrole policejních přihlášek zjištěno, že někteří lidičtí muži chybí. Ihned se na příkaz Horsta Böhmeho začalo pátrat, kde jsou, přičemž bylo zjištěno, že jde o muže, kteří odešli na noční směnu. Okamžitě byla učiněna opatření, aby byli neprodleně dopadeni.
K polednímu popravy skončily. V zahradě Horákova statku zůstalo ležet 173 těl.
Mezi zastřelenými lidickými muži byl i jeden neznámý, který ještě nebyl zapsán v policejních přihláškách obce. Pravděpodobně šlo o kočího, který nastoupil v Lidicích službu 9. června 1942. Jeho jméno neznáme dodnes. 

Podle výše uvedeného popisu se zdá, že Němci využili starostu obce pouze na začátku akce, a dále už pracovali pouze s kartotékou policejních přihlášek. V této kartotéce neznámý muž uveden nebyl, a starosta obce byl pravděpodobně zastřelen dříve než muži, kteří přišli/byli přivedeni z noční směny, takže už nemohl být využit k případné identifikaci. Osobně se domnívám, že Němci hlavně dbali na to, aby byli zastřeleni všichni muži uvedení v kartotéce, než aby je zajímala konkrétní jména. A jestliže byl někdo popraven navíc, to už nikoho nezajímalo.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 19. 2. 2011
Doplním jen, že podle knihy V. Konopky „Zde stávaly Lidice“ (Praha 1965) kočí, jehož totožnost se nikdy nepodařilo zjistit, byl dne 9. června 1942 přijat do zaměstnání u lidického sedláka Štěpána Kotmela (taktéž zastřeleného).