Název Sudety, pohraničí.

Dotaz: Název Sudety, pohraničí.
Tazatel: m.j. | Datum: 26. 5. 2006

Dobrý den, jak vlastně vznikl a odkdy se používá pojem "Sudety" pro čs. pohraničí?

Autor: Honza M. | Datum: 3. 6. 2006

Geografický název Sudety je pravděpodobně keltského původu a označuje se jím pohoří od údolí Labe až k hornímu toku Odry (k Moravské bráně). Výlučný charakter těchto horských a podhorských oblastí se odrážel i na specifickém charakteru vegetace a obyvatelstva - V minulých staletích byly Sudety osídleny převážně německy mluvícím obyvatelstvem (tolik Ottův slovník naučný, kolem r. 1900). Název se používá od pozdní antiky; v české poválečné literatuře se pro Sudetský masiv užívá termín "Krkonošsko-jesenická soustava".

Na přelomu 19./20. stol. název začali zneužívat němečtí nacionalisti, jako výraz pro etnografickou oblast s "ryze německým" obyvatelstvem - v kontrastu k vnitrozemským městům, kde německé obyvatelstvo bylo velmi často židovského původu.

Politický útvar Provincie Sudety (Provinz Sudetenland, 29.10.-18.12.1918) vznikl v reakci na vyhlášení samostatného čs. státu a jeho představitelé, podobně jako představitelé několika dalších oblastí, deklarovali svou příslušnost k nedávno (21.10.1918) vzniklé Rakouské republice. Útvar zahrnoval území přibližně tvaru kosočtverce mezi městy Moravská Třebová, Olomouc a Opava. Do poloviny prosince t.r. byl čs. ozbrojenou mocí zlikvidován.

Po Mnichovu, 1.10.1938, byl K. Henlein jmenován "říšským komisařem pro sudetoněmecká území". Do jeho pravomoci přechodně spadaly všechny postupně obsazované oblasti čs. pohraničí (fakticky však pod vojenskou správou jednotlivých velitelství) až do 20.10.1938, kdy byly z Henleinovy působnosti vyňaty jižní oblasti.

Politický útvar Říšská župa Sudety (Reichsgau Sudetenland, 25.3.1939-1945) vznikl na základě říšského zákona o znovusjednocení sudetoněmeckých území s říší a sestával z vládních krajů Cheb (Eger), Ústí (Aussig) a Opava (Troppau), tedy z odstoupených území bez oblastí jižní Moravy, jižních Čech a Hlučínska, které byly připojeny k jiným župám. Útvar byl zlikvidován spojeneckými vojsky v květnu 1945.

V době okupace se začal (např. ve školách) používat výraz "Sudetské země" (Sudetenländer), pro území politických útvarů Sudetská župa a Protektorát Čechy a Morava. V podstatě bylo jeho účelem nahradit tradiční výraz "české země" (bez jižních pohraničních území).

Název Sudety (Sudetenland) pro celé české a moravské pohraničí, které bylo v r. 1938 odstoupeno Německu (v podstatě tedy v rozsahu, v jakém takto nazvané území "řídil" Henlein v přechodném období v říjnu '38) začaly používat vyhnanecké organizace v Německu a Rakousku až po druhé světové válce. Občas tento výraz pro tato území používají i jiní autoři a mluvčí. • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.