Mnichov 1938

Dotaz: Mnichov 1938
Tazatel: fipo | Datum: 4. 2. 2006

Kde se dá sehnat nějaký ucelený a ogranizovaný materiál řešící problémy Mnichova 1938? Situaci doma (vybavenost, sociální otázky...), geopolitická situace českého státu (mezinárodní smlouvy, zájmy států...) Mnohokrát děkuji

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 13. 2. 2006
K problematice Mnichova 1938 existuje obrovské množství literatury, ve zkratce pro základní seznámení bych vám doporučil prostudovat si alespoň:

  • B. Čelovský - Mnichovská dohoda 1938, Ostrava 1999 
  • I. Lukeš - Československo mezi Stalinem a Hitlerem, Praha 1999 
  • P. Šrámek - Československá armáda 1938, Brno 1996 
  • P. Majewski - Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 roku, Warszawa 2004 
  • Z. Kárník - České země v éře První republiky (1918-1938). Díl třetí, O přežití a o život (1936-1938), Praha 2003 

V seznamech pramenů a literatury v těchto knihách pak najdete vodítko, na co se dále zaměřit.

Za přečtení stojí i kontroverzní kniha Mnichovský komplex J. Tesaře (Praha 2000), či kniha Emanuela Moravce V úloze mouřenína, vydaná za protektorátu, která nedávno vyšla v reprintu (jde o poměrně pozoruhodný rozbor strategické situace předválečného Československa).

Ze sborníků dokumentů bych zmínil alespoň již starý, ale docela reprezentativní Mnichov v dokumentech (Praha 1958).