Malá dohoda

Dotaz: Malá dohoda
Tazatel: Malin G. | Datum: 26. 3. 2006

Z čeho vzniklo označení Malá dohoda? Díky

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 26. 3. 2006
Autorem názvu "Malá dohoda" jako označení spojeneckých svazků mezi Československem, Rumunskem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (od 1929 Jugoslávií) je maďarský tisk.

Základem Malé dohody byly tři spojenecké smlouvy - mezi ČSR a Královstvím SHS z 14. srpna 1920, mezi ČSR a Rumunskem z 23. ledna 1921 a mezi Rumunskem a Královstvím SHS z 7. června 1921. Cílem dohod bylo zabránit změně versailleského uspořádání ve střední Evropě - tedy zejména pokusům Habsburků o návrat na trůn a pokusům Maďarska o revizi hranic.

Uzavření těchto dohod tehdy posměšně komentoval maďarský tisk a budapešťský deník Pesti Hirláp jako první pro toto spojenectví použil posměšný název "Malá dohoda", který měl poukazovat na protiklad k původní "velké" Dohodě (spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie za první světové války). Označení "Malá dohoda" však začali velmi brzy běžně používat novináři i politici ze zemí tohoto spojenectví a posměšný nádech velmi rychle zmizel.