Maďarská armáda v českých zemích 1945

Dotaz: Maďarská armáda v českých zemích 1945
Tazatel: Zdena Velebová | Datum: 17. 5. 2020

Dobrý den, podle vyprávění mé tety (88 let) byli u mého dědečka na Mladcové u Zlína ubytování 2 maďarští důstojníci, z nichž jeden houpal na kolenou moji maminku a učil jí říkanku (Hop hop patrona...). Přemýšlíme, jací maďarští vojáci a kdy se objevili za 2. světové války ve Zlíně. Poradíte? Děkuji, Velebová

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 17. 5. 2020
Konkrétně ve Zlíně a okolí byla umístěna maďarská 5. záložní divize (vel. brig. gen. László János Szábo), která zde v květnu 1945 kapitulovala.

Celé území Maďarska dobyla do poloviny dubna 1945 Rudá armáda. Maďarská královská armáda (Magyar Királyi Honvédség) jako součást sil Osy ustupovala spolu s německou armádou na západ. Na Moravě se jednotky 1. maďarské armády ustupující ze Slovenska objevují od zimních měsíců roku 1945. Jsou zde nasazeny zejména na strážní službu, kopání zákopů apod.


Maďarští vojáci v Karpatech v roce 1944
Foto: Wiki Commons

Maďaři se stávají cenným zdrojem zbraní pro partyzánské skupiny na jihovýchodní Moravě. Pro partyzány jsou demoralizovaní Maďaři snadnějším cílem než Němci. Například 21. února 1945 ve škole v Brankovicích odzbrojilo 12 partyzánů ze skupiny Olga asi 50 maďarských vojáků, kteří se nijak nebránili, někteří z nich mluvili slovensky a partyzánům ještě vyzradili úkryty některých zbraní. Partyzáni tak získali desítky pušek, desítky ručních granátů, tisíce nábojů a další výzbroj a výstroj. Podobně bez jediného výstřelu odzbrojili partyzáni z oddílu Olga maďarské vojáky ubytované v hostinci a ve škole v Divokách 28. února 1945 - podle četnického hlášení získali nejméně 28 pušek, 1 lehký kulomet, 2 samopaly, 30 ručních granátů a mnoho výstroje.

Po vypuknutí povstání v květnu 1945 se část maďarských jednotek na různých místech Českomoravské vrchoviny a východních Čech dala k dispozici povstalcům. Např. v kronice Dolního Újezdu je uvedeno:
5. květen, v den naší revoluce, přijelo maďarské vojsko do Újezda. Té noci přijelo i německé vojsko. Vojáci byli zpití, chtěli zapalovat, ale maďarští vojáci jim v tom bránili.

V Litomyšli 7. května 1945 podepsal velitel maďarské 16. pěší divize genmjr. László Karátsony, který zastupoval i velitele celé maďarské 1. armády, protokol o spolupráci s povstaleckým Národním výborem:

Protokol
sepsaný dne 7. května 1945 v 15.30 hodin za přítomnosti podepsaných.

Přítomni:
Za velitelství maďarské armády
generál Karátsony László, mjr. gšt. Nyitray Karoly, por. Gyimesi Ferenc jako tlumočník

Za Národní výbor v Litomyšli:
škpt. pěch. Vojtěch Bohuňovský, František Pohl, Miloslav Balák.

Předmět jednání:
Maďarské vyšší velitelství se dává o své vůli k dispozici Národnímu výboru v Litomyšli k ochraně civilního obyvatelstva proti násilnostem ze strany německého vojska, jako je loupení, pálení, vraždění apod., a to jak v Litomyšli, tak i v nejbližším okolí.

Jednotek tohoto velitelství bude použito v případě potřeby jen na základě vzájemné dohody, tj. mezi Národním výborem v Litomyšli a velitelstvím maďarských vojsk.

K tomu účelu přesune jednotku v síle jednoho praporu (cca čtyři sta mužů), vybavenou dle možnosti co největším počtem samočinných zbraní, dnem 7. května t. r. do prostoru Benátky. Velitel této jednotky se hlásí k dispozici Národnímu výboru v Litomyšli.

Této, jakož i ostatních jednotek maďarské armády, bude použito po vzájemné dohodě mezi velitelstvím maďarské armády a Národním výborem v Litomyšli.

Velitelství se uvoluje v případě kapitulace ze strany německé armády složiti zbraně výhradně do rukou sovětské Rudé armády nebo složek k tomu ruskou armádou pověřených.

Velitelství maďarské armády se uvoluje udržovat svoje jednotky v co největší palebné síle tak, aby dezercemi a podobně nebyla oslabena palebná síla celku.

Národní výbor v Litomyšli se zavazuje, že ze strany českého obyvatelstva nebude činěno maďarským jednotkám žádného příkoří po dobu jejich pobytu v Litomyšli, resp. jeho okolí.

Protokol o tomto jednání bude předán veliteli sovětské Rudé armády jako doklad o uzavřené úmluvě. V případě, že v důsledku této dohody by maďarské jednotky přestaly
býti zásobovány německým velením, zavazuje se Národní výbor poskytnouti jim v tomto směru všestrannou podporu.

Národní výbor v Litomyšli umožní velitelství maďarské armády jednání se sovětskou Rudou armádou ohledně složení a vydání výzbroje, a to odděleně od německých vojsk.

V případě dohody maďarského velitelství se sovětskou Rudou armádou žádá maďarské velitelství, aby při jejich návratu do vlasti přes území ČSR nebylo jim kladeno žádných překážek ze strany českého obyvatelstva.

Národní výbor v Litomyšli uvoluje se umožnit jednáním s příslušným národním výborem propuštění a návrat jednotek maďarské armády odzbrojených v prostoru jižně Polička a tam držených.

Návrat budiž jim dle možnosti sjednán k jejich nynějšímu velitelství, s nímž tato dohoda byla sjednána.

V společném zájmu jest toto jednání úplně tajné a nesmí býti zúčastněnými nikomu sděleno, mimo Národního výboru v Litomyšli.

Literatura


Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.